Агенция за преводи “Астра” Ви предлага преводачески услуги на конкурентни цени в гр. София както на стандартните, така и на редица редки езици. Извършваме преводи и легализация на  фирмени и лични документи, икономически, правни, медицински, технически текстове, дипломи, академични справки, длъжностни характеристики, данъчни декларации, препоръки, мотивационни писма, автобиографии, фактури, документи от Агенцията по вписвания и много др.  Предлагаме бързи и експресни услуги за същия ден.
Фирмата разполага със заклети преводачи на над 20 езика: английски, немски, френски, италиански, испански, руски, гръцки, турски, румънски, сърбо-хърватски, чешки, полски, македонски, португалски, унгарски, словенски, албански и други.