Кога е необходима консулска заверка в чуждестранно посолство? 

Консулската заверка в чуждестранно посолство се извършва само след като документите Ви за чужбина са били вече преведени и легализирани. Обикновено тя е необходима по изискване на чуждестранните власти, за да затвърди истинността на преведените документи.

Кога се нуждаете от превод на документи? 

От превод на документи от български на чужд език се нуждаете при: кандидатстване за работа или обучение в чужбина, сключване на брак извън страната, удостоверяване на различни персонални обстоятелства и данни пред чуждестранните власти. Превод на документи от чужд на български език се изискват при сключване на брак с чуждестранен гражданин, придобит в чужбина образователен ценз, удостоверяване на различни придобити в чужбина персонални обстоятелства и данни пред българските власти .

Каква е процедурата при легализация на документи? 

Процедурата при легализация на документи е свързана със заверки в различни български институции и зависи от типа на превеждания документ. За улеснение потърсете нашите офиси и се консултирайте с офис-мениджъра, който ще ви информира подробно за времетраенето и стойността на легализацията на Вашия документ. За сложността на процедурата говори следният пример: диплома за висше образование и приложението към нея са два отделни документа, които се нуждаят от нотариална заверка на ксерокопията, заверка в МОМН, превод на документите и легализация в Управление Консулско към МВнР. Отделно може да се изисква и консулска заверка в чуждестранно посолство.

Кога се нуждаете от легализация на документи? 

Документите, издадени в България, се заверяват от Министерствата или службите, които отговарят за институцията, издала съответния документ. За да бъде документът валиден в чужбина, финално той се заверява и в Консулски отдел на МВнР. Документите, идващи от чужбина, се заверяват в Консулски отдел на МВнР. Времето за легализация варира в зависимост от сроковете в различните институции.
От легализация на документи се нуждаете в случаите, когато живеете , или работите в чужбина и трябва да удостоверите пред тамошните власти вашите данни и документи .

Възможно ли е доставяне на преведените и легализирани документи в чужбина? 

Да! Достатъчно е да ни оставите пощенския си адрес в чужбина и ние ще Ви ги изпратим .Таксата за пощенски разноски ще бъде включена в общата сума за превод и легализация.

Какви печати трябва да има документът, ако идва от чужбина и трябва да се легализира в България? 

Страните се делят на 2 категории: страни, с които България има подписан договор за правна помощ и такива, с които няма. Ако документът идва от държава, с която имаме договор за правна помощ, тогава е необходим само оригинален (“мокър”) печат на институцията, издала документа. Ако документът идва от държава, с която нямаме такъв договор, тогава е необходим правоъгълен печат, наречен Апостил, който прави възможно легализирането на дадения документ в България.

Как се легализира един документ и колко време е необходимо за това?

В зависимост от типа на документа, варират и сроковете за легализацията му. Например за легализацията на документ за образование са необходими около 8 работни дни. За повече информация се обърнете към нашия офис асистент.