Ценоразпис на преводите по групи и категории

В сила от 17.01.2023 година.

Важно: в периода от 1 юни до 31 август 2023 г. ще изпълняваме поръчки само за “стандартен превод” (5 работни дни). Извиняваме се за причиненото неудобство!

Стандартен превод (5 работни дни)

Езикови групи Текст от категория А Текст от категория Б Текст от категория В
Група 1 16,00 лв./стр. 20,00 лв./стр. 24,00 лв./стр.
Група 2 18,00 лв./стр. 22,00 лв./стр. 26,00 лв./стр.
Група 3 20,00 лв./стр. 24,00 лв./стр. 28,00 лв./стр.
Група 4 по договаряне по договаряне по договаряне

 

Бърз превод (2 работни дни)

Езикови групи Текст от категория А Текст от категория Б Текст от категория В
Група 1 20,00 лв./стр. 24,00 лв./стр. 28,00 лв./стр.
Група 2 22,00 лв./стр. 26,00 лв./стр. 30,00 лв./стр.
Група 3 24,00 лв./стр. 28,00 лв./стр. 32,00 лв./стр.
Група 4 по договаряне по договаряне по договаряне

 

Експресен превод (1 работен ден)

Езикови групи Текст от категория А Текст от категория Б Текст от категория В
Група 1 24,00 лв./стр. 28,00 лв./стр. 32,00 лв./стр.
Група 2 26,00 лв./стр. 30,00 лв./стр. 34,00 лв./стр.
Група 3 28,00 лв./стр. 32,00 лв./стр. 36,00 лв./стр.
Група 4 по договаряне по договаряне по договаряне

 

Важно: една преводаческа страница съдържа 1800 знака с интервалите при вече преведен текст.

Забележка:

I. Категоризация на срока за изпълнение на преводите:

СТАНДАРТЕН ПРЕВОД: поръчки за превод за 5 работни дни се приемат най-късно до 12:00 часа на първия ден. СТАНДАРТНИТЕ ПОРЪЧКИ се издават на клиентите между 17:00 ч. и 19:00 ч. на петия ден.

БЪРЗ ПРЕВОД: поръчки за превод за 2 работни дни се приемат най-късно до 12:00 часа на първия ден и е необходимо да получите потвърждение от нас, че имаме възможност да изпълним поръчката, според категорията и обема на текста. БЪРЗИТЕ ПОРЪЧКИ се издават на клиентите между 17:00 ч. и 19:00 ч. на втория ден.

ЕКСПРЕСЕН ПРЕВОД: поръчки за превод за 1 работен ден се приемат най-късно до 12:00 часа на същия ден и е необходимо да получите потвърждение, че имаме възможност да изпълним поръчката, според категорията и обема на текста. ЕКСПРЕСНИТЕ ПОРЪЧКИ се издават на клиентите между 17:00 ч. и 19:00 ч. на същия ден.

II. Групирането на езиците е както следва:
Група 1: английски, немски, френски и руски;
Група 2: испански, италиански, гръцки и румънски;
Група 3: турски, сръбски, хърватски, украински, словашки, словенски, албански, португалски, унгарски, полски и чешки;
Група 4: холандски, шведски, норвежки, финландски, датски, иврит, арабски, китайски, корейски, японски.

III. Категоризация на текста на документите:

Категория АБЛАНКОВИ ДОКУМЕНТИ: свидетелство за съдимост, бланкови общински документи; уверение от университет, лични карти, паспорти, свидетелство за управление на МПС.

Категория БДОКУМЕНТИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР: образователни документи: академична справка, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за завършен клас/ образователна степен/ професионална квалификация ; удостоверения от Агенцията по вписванията; ГДД (Годишна данъчна декларация), ГФО (Годишен финансов отчет), Счетоводни – баланси, отчети и пр.; пълномощни за МПС, декларация от родител, CV, декларация пред нотариус, договор за МПС, кръщелно свидетелство, служебна бележка, служебна бележка за доход, фактури, фиш за заплата; удостоверение от КАТ и полиция /НАП/ църковен брак/ банка/ НОИ, протоколи от полиция; фирмени презентации, сертификати, препоръки, превод на сайтове, стратегии, фирмени профили, фирмени процедури и правила;

Категория ВСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОКУМЕНТИ: епикризи, ТЕЛК, резултати от изследвания, имунизационни паспорти, медицински свидетелства, амбулаторни листове и други документи със специфична медицинска тематика; банково извлечение; сертификати за съответствие, специални пълномощни; указания за употреба и договори за покупко-продажба на имоти /акции/ трудови правоотношения/ наем/ управление/ дружествен/, приложения към договори, споразумения, фирмени/технически оферти, нотариални актове, съдебни решения; наказателна преписка, ревизионни актове; тръжни процедури; дружествени устави; свидетелства за регистрация на дружества и/или продукти; дипломна работа.