Ценоразпис на преводите по групи и категории

В сила от 12.03.2024 година.


Стандартен превод (5 работни дни)

Езикови групи Текст от категория А Текст от категория Б Текст от категория В
Група 1 18,00 лв./стр. 22,00 лв./стр. 26,00 лв./стр.
Група 2 22,00 лв./стр. 26,00 лв./стр. 30,00 лв./стр.
Група 3 26,00 лв./стр. 30,00 лв./стр. 34,00 лв./стр.
Група 4 по договаряне по договаряне по договаряне

 

Бърз превод (2 работни дни)

Езикови групи Текст от категория А Текст от категория Б Текст от категория В
Група 1 22,00 лв./стр. 26,00 лв./стр. 30,00 лв./стр.
Група 2 26,00 лв./стр. 30,00 лв./стр. 34,00 лв./стр.
Група 3 30,00 лв./стр. 34,00 лв./стр. 38,00 лв./стр.
Група 4 по договаряне по договаряне по договаряне

 

Експресен превод (1 работен ден)

Езикови групи Текст от категория А Текст от категория Б Текст от категория В
Група 1 26,00 лв./стр. 30,00 лв./стр. 34,00 лв./стр.
Група 2 30,00 лв./стр. 34,00 лв./стр. 38,00 лв./стр.
Група 3 34,00 лв./стр. 38,00 лв./стр. 42,00 лв./стр.
Група 4 по договаряне по договаряне по договаряне

 

Важно: една преводаческа страница съдържа 1800 знака с интервалите при вече преведен текст.

Забележка:

I. Категоризация на срока за изпълнение на преводите:

СТАНДАРТЕН ПРЕВОД: поръчки за превод за 5 работни дни се приемат най-късно до 12:00 часа на първия ден. СТАНДАРТНИТЕ ПОРЪЧКИ се издават на клиентите между 17:00 ч. и 19:00 ч. на петия ден.

БЪРЗ ПРЕВОД: поръчки за превод за 2 работни дни се приемат най-късно до 12:00 часа на първия ден и е необходимо да получите потвърждение от нас, че имаме възможност да изпълним поръчката, според категорията и обема на текста. БЪРЗИТЕ ПОРЪЧКИ се издават на клиентите между 17:00 ч. и 19:00 ч. на втория ден.

ЕКСПРЕСЕН ПРЕВОД: поръчки за превод за 1 работен ден се приемат най-късно до 12:00 часа на същия ден и е необходимо да получите потвърждение, че имаме възможност да изпълним поръчката, според категорията и обема на текста. ЕКСПРЕСНИТЕ ПОРЪЧКИ се издават на клиентите между 17:00 ч. и 19:00 ч. на същия ден.

II. Групирането на езиците е както следва:
Група 1: английски, немски, френски и руски;
Група 2: испански, италиански, гръцки и румънски;
Група 3: турски, сръбски, хърватски, украински, словашки, словенски, албански, португалски, унгарски, полски и чешки;
Група 4: холандски, шведски, норвежки, финландски, датски, иврит, арабски, китайски, корейски, японски.

III. Категоризация на текста на документите:

Категория АБЛАНКОВИ ДОКУМЕНТИ: свидетелство за съдимост, бланкови общински документи; уверение от университет, лични карти, паспорти, свидетелство за управление на МПС.

Категория БДОКУМЕНТИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР: образователни документи: академична справка, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за завършен клас/ образователна степен/ професионална квалификация ; удостоверения от Агенцията по вписванията; ГДД (Годишна данъчна декларация), ГФО (Годишен финансов отчет), Счетоводни – баланси, отчети и пр.; пълномощни за МПС, декларация от родител, CV, декларация пред нотариус, договор за МПС, кръщелно свидетелство, служебна бележка, служебна бележка за доход, фактури, фиш за заплата; удостоверение от КАТ и полиция /НАП/ църковен брак/ банка/ НОИ, протоколи от полиция; фирмени презентации, сертификати, препоръки, превод на сайтове, стратегии, фирмени профили, фирмени процедури и правила;

Категория ВСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОКУМЕНТИ: епикризи, ТЕЛК, резултати от изследвания, имунизационни паспорти, медицински свидетелства, амбулаторни листове и други документи със специфична медицинска тематика; банково извлечение; сертификати за съответствие, специални пълномощни; указания за употреба и договори за покупко-продажба на имоти /акции/ трудови правоотношения/ наем/ управление/ дружествен/, приложения към договори, споразумения, фирмени/технически оферти, нотариални актове, съдебни решения; наказателна преписка, ревизионни актове; тръжни процедури; дружествени устави; свидетелства за регистрация на дружества и/или продукти; дипломна работа.