Преводи
Ценоразпис на преводите по групи и категории за преводи от чужд език на български език

   Превод до 5 работни дни      Превод за утре        Превод за днес
Езикови групи Текст от категория А Текст от категория Б Текст от категория А Текст от категория Б Текст от категория А Текст от категория Б
Група 1 15,00 лв
на стр
19,00 лв
на стр
19,00 лв
на стр
23,00 лв
на стр
23,00 лв
на стр
27,00 лв
на стр
Група 2 17,00 лв
на стр
21,00 лв
на стр
21,00 лв
на стр
25,00 лв
на стр
25,00 лв
на стр
29,00 лв
на стр
Група 3 19,00 лв
на стр
23,00 лв
на стр
23,00 лв
на стр
27,00 лв
на стр
27,00 лв
на стр
31,00 лв
на стр
Група 4 по дого-
варяне
по дого-
варяне
по дого-
варяне
по дого-
варяне
по дого-
варяне
по дого-
варяне

 

Ценоразпис на преводите по групи и категории за преводи от български на чужд език

 

Превод до 5 работни дни          Превод за утре           Превод за днес
Езикови групи Текст от категория А Текст от категория Б Текст от категория А Текст от категория Б Текст от категория А Текст от категория Б
Група 1 16,00 лв
на стр
20,00 лв
на стр
20,00 лв
на стр
24,00 лв
на стр
24,00 лв
на стр
28,00 лв
на стр
Група 2 18,00 лв
на стр
22,00 лв
на стр
22,00 лв
на стр
26,00 лв
на стр
26,00 лв
на стр
30,00 лв
на стр
Група 3 20,00 лв
на стр
24,00 лв
на стр
24,00 лв
на стр
28,00 лв
на стр
28,00 лв
на стр
32,00 лв
на стр
Група 4 по дого-
варяне
по дого-
варяне
по дого-
варяне
по дого-
варяне
по дого-
варяне
по дого-
варяне

Забележка:
1. Групирането на езиците е както следва:
Група 1: английски, немски, френски, руски;
Група 2: испански, италиански, гръцки, турски, румънски, македонски;
Група 3: португалски, унгарски, полски, чешки, украински, словашки, словенски, албански, сръбски, хърватски;
Група 4: холандски, шведски, норвежки, финландски, датски, иврит, арабски, китайски, корейски, японски.

2. Категория А включва стандартни документи и текстове.
3. Категория Б включва специализирани текстове и документи.
4. Цените са в български лева за една стандартна страница ГОТОВ ПРЕВОД, съдържаща до 1800 знака включително и интервалите. Във връзка с това, крайната цена на превод се определя върху броя страници на готовия превод.
5. Поръчки за превод за същия ден се приемат най-късно до 12.00 часа и е необходимо да са с обем на изходния текст не повече от 3 страници. Те се изпълняват в рамките на 6 работни часа.